Nya huvudägare sedan mars 2021

aktuellt-ratos-logo-featured

Pressmeddelande 10 mars 2021

Den ledande bolagsgruppen Ratos förvärvar 63% av byggföretaget Vestia Construction Group (”Vestia”) som är verksamt på den expansiva Göteborgsmarknaden. Vestia har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om 40% med en justerad EBITAmarginal om 6% under det senaste räkenskapsåret 2019/2020. Innevarande räkenskapsår beräknas Vestia omsätta ca 750 MSEK.

Ratos affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande på de marknader man verkar. I över 150 år har Ratos ägt och utvecklat bolag i ett flertal branscher med målet är att bli den bästa företagsgruppen i Norden. Bolagets kärnvärden – Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor är grundstenar i Ratos framgångskoncept.

Den ledande bolagsgruppen Ratos förvärvar 63% av byggföretaget Vestia Construction Group (”Vestia”) som är verksamt på den expansiva Göteborgsmarknaden. Vestia har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om 40% med en justerad EBITAmarginal om 6% under det senaste räkenskapsåret 2019/2020. Innevarande räkenskapsår beräknas Vestia omsätta ca 750 MSEK.

Ratos affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande på de marknader man verkar. I över 150 år har Ratos ägt och utvecklat bolag i ett flertal branscher med målet är att bli den bästa företagsgruppen i Norden. Bolagets kärnvärden – Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor är grundstenar i Ratos framgångskoncept.