SEEL – Sveriges största anläggning för forskning

aktuellt-seel-save-featured

Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon

Idag kl. 13:00 signerade Vestia och Castellum samarbetsavtalet för byggnation av Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon. Anläggningen kommer att uppföras intill Säves gamla flygplats och består av ca 15 000 kvadratmeter – en laboratoriedel och en kontorsdel.

Projektet går under namnet SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory som ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola. Verksamheten ska vara en arena för forskning och utveckling som kan användas av både industri, akademi och forskningsinstitut. Genom etablerandet på Säve stärks svensk fordonsindustris konkurrenskraft och snabbar på omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Vi är mycket stolta över att få förnyat förtroende av Castellum genom att bli utsedda som totalentreprenör för SEEL. Det är ett viktigt profilprojekt med komplext innehåll och det känns mycket spännande att få med på resan att utveckla en fastighet som ska bidra till omställningen mot en mer hållbar transportsektor.