Signerat kontrakt för skolor i Mölndal

Västerbergsskolan och Bifrosts förskola

Fint samarbete resulterar i flera produktionsstarter

Nu är kontraktet med Mölndals stad signerat och vi kan sätta i gång med de efterlängtade nybyggnationerna av Västerbergsskolan och Bifrosts förskola i Mölndal.

Skolorna uppförs på tomterna intill varandra i Bifrostområdet alldeles vid Änggårdsbergens sydöstra ände. Västerbergsskolan blir en F-6-skola för 570 elever på 9 500 kvm inklusive en fullstor idrottshall och beräknas vara färdig mars 2025. Bifrosts förskola blir norra Europas största förskola med 14 avdelningar på 4 200 kvm. Två avdelningar är anpassade för barn med funktionsvariation och två avdelningar är avsedda för öppen förskola. Förskolan ska enligt planen vara klar i december 2024.

Västerbergsskolan och Bifrosts förskola ingår i program Lyftet, en strategisk partnering med Mölndals stad som byggherre och Vestia som totalentreprenör. Lyftet omfattar åtta projekt; förskolor, skolor och utbildningslokaler.

I december 2022 togs första spadtaget för en omfattande om- och tillbyggnad av Hus C på Almåsskolan i Lindome, även den en del av program Lyftet. Sammanlagt innebär Västerbergsskolan, Bifrosts förskola och Almås Hus C en orderingång på 669 MSEK för Vestia.

– Det strategiska partneringsamarbetet mellan Mölndals stad och Vestia innebär att vi nu byggstartar ytterligare tre skolprojekt. Det är oerhört glädjande att se hur vårt fina samarbete under 2022 nu har resulterat i produktionsstarter för kommunens framtida skollokaler

I program Lyftet är ombyggnationerna av Hus H och Hus L på Fässbergsskolan färdigställda och på Streteredsskolan är ombyggnationen av en byggnad i gång och projektering av en annan pågår. Kommande projekt gäller Hålstens förskola, Östergårdsskolan och Rävekärrsskolan.

Läs mer om vårt om- och tillbyggnadsprojekt på Almåsskolan: Almås Hus C

I program Lyftet utvecklar vi nya processer för återbruk, läs mer: Återbruk i Lyftet