Utveckling av återbruk i Program Lyftet

Återbruk av diskho i skolprojekt

Återbruksprocessen i Program Lyftet

Nellie Isaksson, assisteras av Elin Nilsson och Bengt Börjesson, Vestia, när hon lägger in kompletterande fakta på en diskho i CCBuilds återbruksapp. Diskhon har demonterats i Bifrosts förskola i Mölndal och kommer att återbrukas och monteras i ett nytt kök i Fässbergsskolan Hus L. Det här är en liten men viktig detalj i återbruksprocessen i Program Lyftet, en skolsatsning inom Mölndals stad där Vestia är totalentreprenör. Lyftet omfattar åtta projekt – förskolor/ skolor/utbildningslokaler, projektens storlek varierar och kan innebära nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

– Vi måste förstå att det lilla är det stora. Vi kan inte längre vända bort blicken och tänka att vi är för små för att göra skillnad. Medvetenheten ökar. Nu är vi många som gör allt fler bra insatser för miljön och sammantaget så ger det resultat. Många gånger drivs hållbarhetsarbetet i byggbranschen av eldsjälar. Men vi ser mer och mer och i allt snabbare takt att fler börjar förstå att detta snart kommer vara en hygienfaktor. Däremot behöver lagstiftningen ses över något som jag tycker går för långsamt. Den hänger inte riktigt med och då skapar det hinder emellanåt.

En del händer ändå en del på den här fronten. Fr o m 1 aug 2020 ändrades reglerna i PBL om avfall. Kontrollplanen ska inte bara innehålla vilket avfall som uppstår den ska också omfatta vilka byggprodukter som kan återanvändas. Dock finns ännu inga lagkrav att följa upp att återbruket utförs. Men det kommer säkert att komma.

Fler och fler både beställare och entreprenörer börjar sätta mål för återbruk som ska följs upp. Vi ska komma ihåg att återbruk är också en åtgärd i att minska sina klimatutsläpp som många företag och kommuner idag har satta mål för. Samtidigt som PBL kraven skärptes kom också avfallslagstiftningen med obligatoriska krav på att sortera ut bygg- och rivningsavfall i åtminstone sex fraktioner: trä, mineraliskt avfall (betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Lagstiftningen kommer med all säkerhet att fortsätta skärpas så det gäller att vara förberedd och redan nu skapa rutiner som uppmuntrar och underlättar återbruk i projekten.

– Vi har lärt oss genom att göra. Ingen av oss hade så mycket kunskap när vi började, utan vi fick prova oss fram. Tack vare ett stort engagemang och samarbete i projekten och inte minst med många av förvaltningarna i Mölndals stad har vi nu börjat hitta ett arbetssätt som fungerar.

Vi börjar att lära oss vad som är effektivt att återbruka. Vilka produkter som sparar mest pengar och CO2 och vad andra är intresserade av att köpa. Undertaksplattor är en eftertraktad återbruksprodukt. Likaså storköksutrustning, utslagsvaskar och ståltrappor. Toalettstolar och handfat av porslin gör stor skillnad när det återbrukas eftersom det går till deponi om det slängs. Vi minskar ju både resursförbrukning och utsläpp genom att använda dem igen säger Cecilia och Gabriella i kör, och det är minimalt med kvalitet- och funktionsrisker med att återbruka dessa produkter.

Genom registrering av produkterna i CCBuild kan man konstatera att vi i Lyftet sedan april i år möjliggjort en besparing på ca 6,5 ton CO2 Det motsvarar uppvärmning av sex villor på 140 kvm under ett år. Siffran är lågt räknad och bygger på det underlag som per idag finns i CCBuild för produkterna. Många produkter som är registrerade i CCBuild har inte per idag ett framtaget CO2-värde. Att ta fram dessa värde är ett pågående arbete och mer och mer kommer hela tiden