Strategisk partneringupphandling av Åby fritidscentrum

aktuellt-lilla-aby-badet-featured

Hurra vi vann!

I tisdags tecknades ett strategiskt partneringavtal mellan Mölndals stad och Vestia Construction Group AB. Tillsammans ska vi ta fram bästa möjliga beslutsunderlag för kommande investering av Åby Fritidscentrum. Området behöver moderniseras och rustas upp för att staden ska kunna erbjuda invånarna, främst barn och ungdomar, goda villkor för idrott och motion.

Åby fritidscentrum är Mölndals stads största idrottsområde och består av en mängd olika idrottsanläggningar. Området utformades till största delen på 1970-talet och flera av anläggningarna står nu inför behov att upprustas. Det innefattar bl.a. Åbybadet, isbana, ishall, kansli och friidrottsarenan. Samtidigt har befolkningstillväxten i staden, den stora tillströmningen av nya idrottsutövare samt förändrade former av motions- och idrottsutövande medfört behov av modernisering, inte bara av anläggningarna utan också, av hela området.

– Vi på Vestia ser fram emot att tillsammans med Mölndals stad skapa ett modernt och spännande Åby fritidscentrum, som barn, ungdomar och vuxna ser som en självklar mötesplats där man kan umgås, träna och må bra!

Överträffande Mölndals stads förväntningar

Upphandlingen tilldelades Vestia Construction Group AB, som fick högst betyg vid utvärderingen som avsåg både ett skriftligt anbud och en muntlig presentation.