Vi i Ratos stöttar Ukraina

Stöd Ukraina

2 miljoner till Röda Korsets hjälparbete i Ukraina

– Vi följer utvecklingen i Ukraina med bestörtning. Ratos har pausat den begränsade affärsverksamhet våra bolag har i Ryssland. Samtidigt skänker Ratoskoncernen 2 miljoner kronor till Röda Korsets arbete med nödhjälp på plats i Ukraina