Mentorskap för en öppnare arbetsmarknad

Dina Abdallah läser in sig på SEEL

Öppet Hus för mångfald

Dina Abdallah läser fjärde året på Chalmers, Samhällsbyggnadsteknik och nu med inriktning Structural Engineering. Genom en kompis fick hon tips om Öppet Hus, en ideell förening för mångfald som genom mentorskap och yrkesaktiviteter öppnar dörrar till arbetsmarknaden för unga vuxna med utländsk bakgrund. Vestia Construction Group har ett stort engagemang för social hållbarhet och vill gärna bidra som samtalspartner, referens och dörröppnare.

Mentorprogrammet i Öppet hus pågår under ett år, kandidat och handledare ses minst en gång i månaden.

– Mentorprogrammet i Öppet Hus ger Dina en möjlighet att se vad hennes studieinriktning kan innebära i verkligheten. Hon får omsätta teori till praktik och kan bilda sig en uppfattning om hon kommer att trivas med yrkesvalet i framtiden. För mig och Vestia är det berikande att lära känna Dina, möjligheten att handleda henne ger oss nya insikter och perspektiv

Dina har ända sedan hon var liten haft drömmen att bygga – gärna något beständigt, ett landmärke, en bro – något som står kvar i hundratals år. Hon läste motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasiet i Syrien där hon är uppvuxen. Familjen kom till Sverige 2015. Efter kandidatexamen i Samhällsbyggnad valde Dina Structural Engineering för sin Master.

I programmet fokuserar man på strukturell design, matematik, verktyg/appar för konstruktion och analyser samt materiallära. Framtidens byggnadsmaterial är något som engagerar Dina och hennes klasskamrater.

– Nu kan man konstruera byggnader helt i trä. Trä har mindre miljöpåverkan än många andra byggnadsmaterial. Dels för att det binder koldioxid men i Sverige är det också ett bra val eftersom vi har så mycket skog, då minskar behovet av frakt och långa transporter.

Trä är en stark byggnadstrend just nu, men om man tittar på andra aspekter av miljövänligt byggande som exempelvis återbruk, då är betong intressant. Man använder ofta prefabricerade betongelement i konstruktionen och då kan pelare, väggar och bjälklag relativt enkelt monteras ner och återanvändas. Det viktigaste ur ett miljöperspektiv är att bygga hållbart och beständigt med material som kan underhållas och renoveras. Man bör undvika rivning.

Jag vill bygga för framtiden, långsiktigt. Det ska se bra ut men det ska kunna utnyttjas effektivt och vara hållbart.