Åby Arenastad

Översikt Åby arenastad

Partneringavtal med Mölndals stad

Åby Arenastad är ett stort idrottsområde i Mölndal och består av en mängd olika idrottsanläggningar. Området utformades till största delen på 1970-talet och flera av anläggningarna behöver moderniseras och rustas upp för att staden ska kunna erbjuda invånarna, främst barn och ungdomar, goda villkor för idrott och motion.

I juni 2018 vann vi det strategiska partneringsamabetet med Mölndals stad, att som totalentreprenör ansvara för programmet som omfattar en ny badanläggning och flera andra projekt inom Åby Arenastad. Detta är ett av stadens största investeringsprojekt någonsin med hög komplexitet vad gäller innehåll och genomförande. I avtalet som skrevs mellan Mölndals stad och Vestia finns möjlighet att genomföra nytt badhus, ny ispist, ny isstadion, utveckla omklädningsrum och kanslier för fotbollsföreningarna och bygga tak över läktaren på friidrottsarenan.

Badhus Åby Arenastad

Isstadion Åby Arenastad

Projektnamn: Åby Arenastad

Vad: Modernisering av Åby Arenastad

Beställare: Mölndals stad

Provisorisk simhall under nybyggnationen

SE fler av våra projekt

Nybyggnation av badanläggning i partnering med Mölndals stad
Nytt stationshus tillsammans med Kungsbacka kommun
Utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB
Modernisering av sport- och fritidsanläggningar