Utställningshall för Maskino

Maskinos nya utställningshall vid Ramberget på Hisingen

Ny utställningshall, verkstad och kontor vid Ramberget

Vid foten av Ramberget, intill Lundbyleden bygger Vestia en ny utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB. Markarbetena inleddes vintern 2021/2022 och anläggningen invigs 29 september 2022.

Projektet genomförs som totalentreprenad i partnering. Partnering är ett arbetssätt där entreprenören och byggherren samlar all den kompetens som behövs för att realisera ett projekt i ett och samma lag. Arbetet bedrivs med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder och tillvägagångssätt. Den ekonomiska redovisningen är transparent och parterna samverkar aktivt för att gemensamt utveckla projektet. Byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer har genom alla projektfaser fokus på att tillsammans ta fram de bästa lösningarna. Samarbetet baseras på förtroende och tillit.

Ingemar Örn är arbetsledare på projektet som är hans första som anställd på Vestia, men han har lång erfarenhet som snickare och arbetsledare.

– Jag kom snabbt in både i rollen och i Vestias sätt att arbeta. Mina och Vestias värderingar stämmer väldigt väl överens – samarbete, stort engagemang och att man tar fullt ansvar för sin insats i projektet. Jag tycker också att det är värdefullt att man delar med sig av sina erfarenheter mellan projekten. Att man kan tipsa varandra om bra tillvägagångssätt och kanske undvika en del misstag. Den här erfarenhetsåterföringen har vi en metod för på Vestia, i digitala arbetsledarträffar som vi har en gång i kvartalet. Det är ett trevligt sätt att lära sina kollegor på också.

– Samarbetet med Vestia har fungerat jättebra, även om världsläget har påverkat projektet en del och orsakat förseningar och kostnadsökningar. Jag har i princip haft daglig kontakt med arbetsledaren Ingemar Örn och vi har snabbt löst frågor på plats på bygget. Det är oerhört värdefullt att ha en öppen och rak dialog i projektet. Känslan nu när vi närmar oss färdigställande är väldigt positiv. Det är en fantastiskt fin och gedigen anläggning vi har skapat tillsammans.

Projektnamn: Maskino AB

Arkitekt: Liljewall

Beställare: Maskino AB

Byggstart: december 2021

Invigning: 29 september 2022

Yta: 600 m²

Bilder: Liljewall

SE fler av våra projekt

Utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB
Nytt stationshus tillsammans med Kungsbacka kommun
Nya lokaler för Nordic Wellness
Nytt stadsdelshus för Stadsdelsförvaltningen Centrum