Hede stationshus

Ny knutpunkt för området som är under stark utveckling.

Det är nästan 30 år sedan Hede station invigdes. Då reste ca 200 personer från Hede varje dag. Idag rör det sig cirka 2700 resenärer till och från tåget varje dag och som nu, för första gången, kan vänta på tåget inne i ett stationshus. Där är det 16 grader varmt och vindstilla året om.

I Kungsbacka, alldeles intill Hede outlet har vi precis färdigställt ett nytt stationshus tillsammans med kommunen och utsedda samverkansentreprenörer. Stationsbyggnaden innehåller en trygg och välkomnande innemiljö för resenärer som numera, i skydd från väder och vind, kan vänta på sitt tåg eller buss.

Det nya stationshuset kommer bli en knutpunkt för området som är under stark utveckling. Det häftiga gestaltningsförslaget har tagits fram av Abako arkitekter med en glasfasad mot väster, söder och norr.

Den generösa användningen av glas är en förutsättning för att resenärerna ska kunna se tåget eller bussen och kunna vänta så länge som möjligt inne i byggnaden. Glasfasaden skapar också trygghet då den ger inblick-utblick och därigenom bättre social kontroll.

Glasfasaden monteras på en stålstomme. och materialvalen för byggnaden är väl genomtänkta – både för att vara slitstarka men också för att ge byggnaden rätt uttryck.

Betonggolv i ljusare kulör, tåligt trä och vegetationstak är några exempel på hur byggnaden gestaltats.

Huset består av två etagevåningar och har byggts med möjlighet till flexibel användning i framtiden.

Projektnamn: Hede stationshus

Område: Hede, Kungsbacka

Vad: Färdigställt nytt stationshus tillsammans med Kungsbacka kommun

Arkitekt: Abako arkitektkontor

Beställare: Kungsbacka kommun

Byggstart: december 2017

Invigning: 13 december 2018

Slutbesiktning: 11 oktober 2018

SE fler av våra projekt

Naturskönt läge i Krokslätt för ny förskola i Program Fyrklövern
Om- och tillbyggnad i etapper
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center
Minimerat avfall i ombyggnadsprojekt