Förskola Långströmsgatan 34D

Tydliga fördelar med strategisk partnering

– Fördelarna med ett arbeta i strategisk partnering är framför allt kunskapsåterföringen mellan projekten, säger Viktor Ribbing, platschef på Långströmsgatan. Vi som har startat som femte projekt får många goda råd från de andra projektgrupperna och vi kan exempelvis vara extra uppmärksamma på eventuella kritiska moment. En annan stor fördel är att vi inom programmet kan göra gemensamma inköp, vilket ger större volymer och bättre priser. Det är Cathrine Södergren, projektingenjör på Vestia, som samordnar inköpen för de pågående förskoleprojekten. Vi anlitar även i hög grad samma underentreprenörer som flyttar mellan byggena. Där blir synergieffekten att de känner varandra, kan varandras arbetssätt och blir effektiva tillsammans.

Projektnamn: Långströmsgatan 34D

Vad: Nybyggnation av förskola i program Fyrklövern

Arkitekt: Liljewall

Beställare: Stadsfastigheter, Göteborgs Stad

Slutbesiktning: juni 2023

Inflyttning: augusti 2023

Yta: 1400 m²

SE fler av våra projekt

Testbädd för el- och laddfordon
Utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB
Nya lokaler för Nordic Wellness
Ny fastighet åt Kungsbacka kommun