Kaj 16 – nytt landmärke i Lilla Bommen

Kaj 16 TMRW

Illustration: TMRW

Nu knyts älven närmare city

Tillsammans med Vasakronan och vårt norska systerbolag HENT AS bygger vi Kaj 16 – ett nytt landmärke med utsikt över Göta älv vid Hisingsbrons fäste.

Kaj 16 är ritat av den danska arkitektbyrån Dorte Mandrup och blir med sina 78 meter Göteborgs högsta träbyggnad. De nedersta våningarna innehåller handel, restauranger och service, resten av huset har varierande kontorsytor där stomme, bjälklag och fasad är i trä. Byggnaden har cirka 37 500 kvm BTA fördelat på 16 våningar och är en del i den övergripande planen att utveckla Lilla Bommen till en levande innerstadsmiljö och knyta samman kajkanten med Göteborg city. Projektet kommer att genomföras i partnering och målsättningen är att minimera klimat- och miljöpåverkan och certifieras enligt LEED Platinum.

– Det här är ett fantastiskt roligt och utvecklande projekt för både Vestia och HENT. Kaj 16 kommer att ligga i framkant i många aktuella frågor, bland annat träbyggnation, återbruk och digitalisering. Efter en inledande utredningsfas är vi nu i startgroparna för projektering av systemhandling och fortsatt kalkylarbete. När markentreprenaden är klar startar vi byggnationen, enligt planen blir det hösten 2024. Kaj 16 står färdigt sommaren 2027.

Vestia Construction Group är verksamma i Göteborgsregionen med bland annat det nyöppnade Åbybadet, forskningscentret SEEL och den unika kombon skola + äldreboende i Sandarna i projektportföljen. Följ länkarna för att läsa mer om projekten. 

HENT AS har varit totalentreprenör för många komplexa trähusbyggnader, exempelvis världens högsta träbyggnad – Mjøstårnet (85,4 m) som ligger ca 120 km utanför Oslo, och Nordens största trähus, Sara Kulturhus i Skellefteå.

HENT och Vestia är del av Ratos-gruppen.