SEEL – forskningscenter för eltransporter

Testbädd för el- och laddfordon

Projektnamn: SEEL

Vad: Testbädd för el- och laddfordon

Arkitekt: Nils Andréasson

Beställare: Castellum

Ägare: RISE och Chalmers

Driftstart: 2023

Yta: 15000 m²

Bilder: Anders Nicander

SE fler av våra projekt

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad
Nytt stationshus tillsammans med Kungsbacka kommun
Om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo
Nytt kvarter i Pedagogen Park