Silverkällan, skola och äldreboende i Sandarna

Grundskola och äldreboende i samma byggnad

På Fixfabrikens gamla tomt i Sandarna, Göteborg, har Vestia Construction Group byggt en ny grundskola och ett nytt äldreboende. Projektet genomfördes i partnering på uppdrag av fastighetsförvaltaren Hemsö. Den unika utformningen med äldreboende och skola i en och samma byggnad väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan.

Här finns möjlighet att förbättra äldre människors närhet till liv och rörelse, genom såväl visuell kontakt som gemensamma aktiviteter mellan verksamheterna. Barnen får också en nära koppling till den äldre generationen.

Skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser.

Silverkällan är certifierad med Miljöbyggnad Silver.

– Arbetet med miljöcertifieringen har gått bra, framförallt för att kraven på produkter och material har tagits med från början i projekteringen. Vi har haft bra stöd av miljösamordnaren på Bengt Dahlgren. En stor fördel för byggproduktionen var att det hela gjordes rätt från början med certifieringen.

Projektnamn: Silverkällan

Vad: Nybyggnation grundskola och äldreboende

Arkitekt: what! arkitektur

Beställare: Hemsö Fastighet AB

Hyresgäst: Göteborgs stad

Byggstart: juni 2020

Inflyttning: januari 2023

Yta: 8 våningar, 15 000 m²

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Bilder: Ulf Celander (flygfoto)

SE fler av våra projekt

Kombinerad grundskola F-6 och äldreboende
Naturskönt läge i Krokslätt för ny förskola i Program Fyrklövern
Uppdaterade lokaler efter dagens krav
Nya lokaler för Nordic Wellness