Möt en av våra medarbetare

Christoffer Brask

Foto Christoffer Brask

– Jag tycker det är roligt och väldigt givande att arbeta ute i projekten, att lyssna in tankar och idéer från mina kollegor, utveckla dessa och försöka hitta verktyg och metoder som underlättar för oss alla.

Christoffer Brask, KMA-samordnare
Vestia Construction Group AB

KMA-SAMORDNARE PÅ VESTIA

Hej Christoffer! Vad gör du om dagarna?

KMA står för kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Hur blir man KMA-samordnare, vad har du för bakgrund?

Hur ser du på din roll på Vestia och utvecklingen framåt i stort?

Läs mer om…