Fässberggskolan Hus H och Hus L

Partnering och återbruk i ombyggnation av skollokaler

Fässbergsskolan är en kommunal grundskola i Mölndal och består av flera byggnader/hus för skolans olika verksamheter. Ombyggnationen av Fässberg ingår i Program Lyftet som omfattar åtta projekt för utbildningslokaler i Mölndals stad med Vestia som totalentreprenör. Lyftet genomförs i samverkan/partnering där alla parter arbetar tillsammans som en gemensam organisation mot gemensamma mål med en gemensam budget.

Partnering gör det möjligt att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna ändras. Det ger också positiva synergieffekter när flera projekt genomförs med samma organisation där man kan effektivisera både i tid och pengar genom det långsiktiga samarbetet.

I Hus H har Fässbergs fritidsgård byggts om till en modern och ändamålsenlig särskola som stod färdig i augusti 2022. Det är nya entréer, klassrum, grupprum, wc, lokaler för hemkunskap och administration på totalt 811 kvm.

Under projektets gång fick Vestia även uppdraget att bygga om delar av Fässberg Hus L till nya lokaler för särskolans slöjdundervisning och anpassade lokaler för korttidstillsyn. Ombyggnationen inleddes i maj 2022 och slutbesiktningen görs i slutet av december.

Slöjdsalarna har extra höga tillgänglighetskrav för elever med funktionsvariation, detta innebär bland annat att pentryn måste utformas för rullstolsburna samt att vissa bänkar skall vara höj-och sänkbara. Att bygga för träslöjd innebär många speciallösningar – bland annat ett speciellt sorts trägolv, spånsug, luftrenare, nödduschar och anpassningar för alla maskiner. En annan utmaning har varit att säkerställa att maskinernas ljud och vibrationer inte på något sätt stör de omgivande verksamheterna.  

Under projekteringen av Hus L såg man möjligheten att återbruka de pentryn som monterades ner vid rivningen av de gamla lokalerna. Genom att även ta tillvara delar av kök från Bifrosts förskola som också ingår i Lyftet, har tre nya pentryn komplett uppsättning av återbrukade vitvaror och att över hälften av alla skåp och diskbänkar är återbruk. Det är ekonomisk besparing, men framför allt är det en stor resursbesparing som minskar det totala klimatavtrycket.

Läs mer om återbruk i Lyftet:
https://vestia.se/aktuellt/aterbruk-i-program-lyftet/

Projektnamn: Fässberg Hus H och Hus L

Vad: Nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av skollokaler i program Lyftet

Arkitekt: Liljewall

Beställare: Mölndals stad

Byggstart: november 2021

SE fler av våra projekt

Uppdaterade lokaler efter dagens krav
Minimerat avfall i ombyggnadsprojekt
Nytt stadsdelshus för Stadsdelsförvaltningen Centrum
Ett nytt kvarter i Selma Stad