Parkhus 4

Nytt kvarter i pedagogen park

I den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal (området runt det som tidigare var Göteborgs Universitets lokaler för lärarutbildningen) bygger vi kontorskvarteret Parkhus 4. Kvarteret består av tre sammanlänkade huskroppar på 18 200 kvm, varav cirka 12 000 kvm är kontor. Kontorsytorna är flexibla och kan anpassas efter lokalbehov på mellan 300 och 1700 kvm. Vi flyttar själva in på sjätte våningen med 1 100 kvm till förfogande när huset står klart sommaren 2024.

I gatuplanet utvecklas ytor för handel som bidrar till att göra Pedagogen Park till en blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service. Totalt kommer den nya stadsdelen bestå av 20 kvarter och på sikt finns planer på att bygga en förskola och ett äldreboende i området.

Projektnamn: Parkhus 4

Vad: Nybyggnad kontor med service och handel

Arkitekt: Arkitektbyrån Design

Beställare: Aspelin Ramm

Byggstart: maj 2022

Inflyttning: juni 2024

Yta: 18200 m²

– Vår ambition är att fortsätta att växa och det kan vi göra i Pedagogen Park på ett bra och för oss flexibelt sätt. Vi gillar verkligen området och flyttar in i en stadsdel där det redan idag finns ett spännande kluster av företag som vi hoppas kunna arbeta tillsammans med i framtiden. Samtidigt finns det bra möjligheter till rekreation och friluftsliv i de intilliggande Änggårdsbergen där Pedagogen Park också har en egen idrottshall och snart även en egen anläggning för padel.

Parkhus 4 blir BREEAM-SE EXCELLENT certifierad. Det innebär att byggnaden byggs med så liten miljöpåverkan som möjligt. BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och världens mest använda. BREEAM-SE används för befintliga och nybyggda kommersiella byggnader.

Parkhus 4 kontorsinteriör

SE fler av våra projekt

Renovering lyfter Hotel Riverton
Efterlängtad inomhushall i Åby Arenastad
Modernisering av sport- och fritidsanläggningar
Lekfull och trygg miljö i Högsbo