Hotel Riverton

Ett familjeägt hotell med ambitionen att erbjuda det allra bästa i varje detalj

Projektnamn: Hotel Riverton

Vad: Renovering av Hotel Riverton i göteborg med 30 nya rum.

Beställare: Hotel Riverton

Byggstart: maj 2019

Göteborgarnas nya centrala mötesplats vid älven

– Äntligen, efter många år är detaljplanen för Skeppsbron på plats och vi är klara med projektering av om- och tillbyggnad av vårt fina Hotel Riverton. Vi är glada att meddela att såväl Vestia Construction Group AB, White Arkitekter och protek är våra huvudsakliga partners och kollegor i projektet. Då hotellet kommer att vara öppet under ombyggnationsprojektet känner vi att vi nu har fått den kompetensen och erfarenheten som krävs för att möjliggöra detta.

SE fler av våra projekt

Ombyggnad för nya mötesplatser
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center
Om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo
Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad