Hotel Riverton

Ett familjeägt hotell med ambitionen att erbjuda det allra bästa i varje detalj

Projektnamn: Hotel Riverton

Vad: Renovering av Hotel Riverton i göteborg med 30 nya rum.

Byggstart: maj 2019

Göteborgarnas nya centrala mötesplats vid älven

– Äntligen, efter många år är detaljplanen för Skeppsbron på plats och vi är klara med projektering av om- och tillbyggnad av vårt fina Hotel Riverton. Vi är glada att meddela att såväl Vestia Construction Group AB, White Arkitekter och protek är våra huvudsakliga partners och kollegor i projektet. Då hotellet kommer att vara öppet under ombyggnationsprojektet känner vi att vi nu har fått den kompetensen och erfarenheten som krävs för att möjliggöra detta.

SE fler av våra projekt

Om- och tillbyggnad i etapper
Nytt stadsdelshus för Stadsdelsförvaltningen Centrum
I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center