Göteborg Landvetter Airport

Vestia bygger framtidens flygplats

Antalet resenärer ökar varje år och om 15 till 20 år beräknas cirka 14 000 personer att arbeta på flygplatsen. Därför måste flygplatsen växa i takt med detta och vi är med och bygger framtidens flygplats.

Under det första kvartalet 2017 startade vi vårt samarbete med Swedavia som kom att bli den första av tre uppdrag för Vestia på Landvetter flygplats. Tillsammans med Swedavia har vi utfört flera olika ombyggnadsprojekt för att möjliggöra en ökning av antalet sorteringsbegrepp och kapacitet för avgående bagage.

Det första projektet handlades upp under namnet ”Got Sorteringsfickor, etapp 1” och avsåg en stor förändring av ytorna vid Inrikes säkerhetskontroll. Restaurangen Café Haga och intilliggande kiosk flyttades och en ny restaurang på 260 m2 uppfördes i flygplatsen tidigare konferenslokaler.

Idag lyder den nya restaurangen under namnet Käk-In, öppen för alla men används flitigast av dem som arbetar på flygplatsen.

Projektnamn: Landvetter

Vad: Ombyggnadsprojekt för att möjliggöra en ökning av antalet sorteringsbegrepp och kapacitet för avgående bagage.

Beställare: Swedavia

Projektstart: mars 2017

EU-toppar, bjälklagsmontering och timing

Flygplatsen behöver skapa ytterligare yta för att kunna växa och i och med att vi under 2017 blev vi utvalda till ramavtalspartner i samverkan för ”Mindre entreprenader” så har vi sedan dess löpande utfört ett antal etapper. Bland annat ett nytt bjälklag i anslutning till Inrikes säkerhetskontroll, en större hyresgästanpassning som påverkades av det nya entresol-planet och parallellt med detta utför vi också större åtgärder för resenärernas bagagehantering så att fler flöden kan skapas från det att du checkar in din väska till att den lastas ombord på planet.

Dessa arbete utförs med stor hänsyn till pågående verksamhet på flygplatsen och under ett utmanande tidsschema. Särskilt för bjälklagsmontaget som utfördes samtidigt som deltagare till EU-toppmötet mottogs under deras besök i Göteborg i början av 2018. Detta spännande montage, tog vi tillfället i akt att filma – ta gärna en titt på ”snabbversionen”.

Vi har även avslutat ombyggnationen av Jetpaks befintliga kontor, som behövdes ändras med anledning av flygplatsens nya hotell och färdigställt ca 600 omklädningsrum på en yta av 900 m2.

Att vara leverantör till Göteborgs flygplats är en utmaning och och våra medarbetare, som nu genomfört ett antal projekt på flygplatsen, vet vad som krävs för att lyckas och är väl insatta i Swedavias krav och rutiner.

Spela videoklipp

SE fler av våra projekt

Nytt stadsdelshus för Stadsdelsförvaltningen Centrum
Nytt stationshus tillsammans med Kungsbacka kommun
Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad
Ett nytt landmärke i Lilla Bommen