Vi trivs i Femman-huset

Ombyggnation i samverkan

Ett av Vestia Construction Groups längsta samarbeten är uppdragen för Hufvudstaden i fastigheten Femman i Nordstan. Här har Vestia utfört löpande anpassningar av lokaler för Hufvudstadens olika hyresgäster sedan 2010.

Hyresgästerna i huset är mycket känsliga för störningar och vi lägger mycket tid på att informera om kommande arbeten för att öka förståelsen för de byggarbeten som måste genomföras. Störande arbeten planeras in efter samråd med berörda hyresgäster och t.ex. rivning och håltagning sker ofta utanför ordinarie arbetstid.

Vestias uppdrag för Hufvudstaden genomförs i samverkan. Det innebär att parterna tillsätter en gemensam projektorganisation som tillsammans arbetar mot gemensamma mål och med en gemensam budget. Samverkan, som också kallas partnering, är ett arbetssätt som passar Vestia väldigt bra.

– Att genom öppenhet, delaktighet och flexibilitet gemensamt lösa uppgiften med projektets bästa i fokus, kännetecknar oss som företag. Samverkan handlar om att skapa team så att vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och leverantörer hittar synergier i projektets olika delar – alltid med slutresultatet och slutkund i fokus.

Projektnamn: Hyresgästanpassningar i Nordstan

Vad: Löpande anpassningar av lokaler för Hufvudstadens olika hyresgäster

Beställare: Hufvudstaden

Projektstart: 2010

Pågående projekt: Fönsterbyte, hyresgästanpassningar

Miljöklassning: Green Building

Bilder: Hufvudstaden och Vestia

SE fler av våra projekt

Modernisering av sport- och fritidsanläggningar
Nybyggnation av badanläggning i partnering med Mölndals stad
Välplanerad tidplan och aktiv dialog
Kombinerad grundskola F-6 och äldreboende