Stadsdelshuset på Bohusgatan

Nytt stadsdelshus åt Stadsdelsförvaltningen Centrum

Tillsammans med Vasakronan, Akuro och utvalda underentreprenörer har vi snart byggt färdigt ett stadsdelshus åt Stadsdelsförvaltningen Centrum.

Det har varit ett mycket stort och komplext ombyggnadsprojekt, mitt i centrala Göteborg, med pågående verksamhet under hela projekttiden.

I etapper har vi anpassat fastigheten för verksamheten som sökt effektivitet i en flexibel lokal som nu ska möta deras behov.

Vi har en mycket nöjd kund och är stolta över vårt arbete som till totalentreprenör. Nu kvarstår enbart att färdigställa det sista och i god tid innan slutbesiktningen är vi redo att lämna över samtliga nycklar till kund.

Projektnamn:

Vad: Nytt stadsdelshus åt Stadsdelsförvaltningen Centrum

Område: Bohusgatan, centrala Göteborg

Beställare: Vasakronan

Projektstart: oktober 2016

Yta: 5400 m²

SE fler av våra projekt

Testbädd för el- och laddfordon
Renovering lyfter Hotel Riverton
Ombyggnad för nya mötesplatser
Nytt stadsdelshus åt Stadsdelsförvaltningen Centrum