Stadsdelshuset på Bohusgatan

Nytt stadsdelshus FÖR Stadsdelsförvaltningen Centrum

Tillsammans med Vasakronan, Akuro och utvalda underentreprenörer har vi byggt om stadsdelshuset för Stadsdelsförvaltningen Centrum.

Det har varit ett stort och komplext ombyggnadsprojekt, mitt i centrala Göteborg, med pågående verksamhet under hela projekttiden.

Vi har anpassat fastigheten etappvis  för att skapa flexibla och effektiva ytor som överensstämmer med verksamhetens behov. 

Ombyggnationen är certifierad enligt LEED guld. 

 

Projektnamn:

Vad: Nytt stadsdelshus åt Stadsdelsförvaltningen Centrum

Område: Bohusgatan, centrala Göteborg

Beställare: Vasakronan

Projektstart: oktober 2016

Yta: 5400 m²

SE fler av våra projekt

Utveckling av Slakthuset till en ny attraktiv mötesplats
Efterlängtad inomhushall i Åby Arenastad
Uppdaterade lokaler efter dagens krav
Positiv projektkultur i Kviberg