Lekstorpsskolan

Lekstorpsskolan i Gråbo

Om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo

På uppdrag av Lerums kommun har vi genomfört en om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo och därmed utökat skolans kapacitet från 330 elever till 500 elever.

Det strategiska partneringprojektet inleddes med en nybyggnation i det sydvästra hörnet av tomten, Hus H. Därefter byggdes de befintliga byggnaderna om i olika etapper för att möjliggöra skolgång parallellt med ombyggnationen. Ombyggnationen innefattade bland annat utbyggnad av matsalen, ny slöjdsal, nya klassrum för hemkunskap, flytt av biblioteket, nytt elevcafé och ny ventilation.

Projektnamn: Lekstorpsskolan

Vad: Om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo

Beställare: Lerums kommun

Byggstart: januari 2020

Yta: 5000 m²

SE fler av våra projekt

En del av program Fyrklövern i Majorna
Välkommen nybyggnation av skola F-6
Nytt kvarter i Pedagogen Park
Nybyggnation av badanläggning i partnering med Mölndals stad