Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Sankt Jörgens äldreboende

Renovering och ombyggnation av äldreboende

Projektnamn: Sankt Jörgen ÄBO

Vad: Renovering och ombyggnation av äldreboende

Beställare: Hemsö Fastighet

Byggstart: augusti 2021

Sankt Jörgen ÄBO

SE fler av våra projekt

Ombyggnationen av Fässberg ingår i Program Lyftet.
Om- och tillbyggnad i etapper
Norra Europas största förskola
Nytt kvarter i Pedagogen Park