NTI Gymnasiet Kronhus

Minimerat avfall i ombyggnadsprojekt

NTI Gymnasiet Kronhus i centrala Göteborg har idag plats för 400 elever och personal i sin befintliga byggnad på 2300 kvm. Nästa höst får man tillgång till ytterligare 2700 kvm tack vare en omfattande renovering och ombyggnad av kontorslokalerna i samma fastighet.

Vestia har i ett partneringavtal med Vasakronan fått uppdraget att bygga om kontorshotellet på Kronhusgatan 9-11 till en välkomnande och verksamhetsanpassad undervisningsmiljö för NTI gymnasiet. Fastigheten uppfördes ursprungligen 1932 för CAP:s chokladfabrik. 1967 byggdes fabriken om till kontor.

På Kronhusgatan har vi en hög ambitionsnivå på återbruksgrad och kostnadseffektivitet. Vi tar hand om och återbrukar undertaksplattor, porslin (WC-stolar och handfat), pentryn och byggnadsmaterial inom projektet. Det material vi inte kan använda i de nya skollokalerna säljs via Klaravik Sverige för att återbrukas av andra.

För att alla medverkande i projektet ska ha en samsyn när det gäller återbruk och avfallshantering har vi haft en gemensam avfallsworkshop där vi bland annat gick igenom hållbarhetskrav och långsiktiga miljömål. Syftet med workshopen var att ta fram en gemensam plan för minimering av avfall i projektet.

Några av punkterna vi enades om:

🌿 100% av all kasserad gips under byggskede ska återvinnas
🌿 90 % av allt glasavfall ska återvinnas
🌿 85% av all wellpapp ska tas omhand för materialåtervinning
🌿 Total avfallsmängd i projektet ska vara under 25 kg/kvm BTA (exklusive rivningsmassor)

Har du överblivna, fungerande WC-stolar eller handfat? Hör av dig till vår projektledare Ellen Bjurhem. De kan komma till användning i de nya skollokalerna.

Tillsammans minskar vi avfallet i byggbranschen!

Projektnamn: NTI Gymnasiet Kronhus

Vad: Ombyggnad av kontorslokaler till gymnasieskola

Beställare: Vasakronan

Byggstart: augusti 2023

Slutbesiktning: 25 juni 2024

Yta: 2700 m²

SE fler av våra projekt

I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus
Utveckling av Slakthuset till en ny attraktiv mötesplats
Ombyggnad för nya mötesplatser
Löpande anpassningar för Hufvudstadens olika hyresgäster