NTI Gymnasiet Kronhus

Minskat klimatavtryck genom återbruk och minimerat avfall

I vårt samverkansprojekt med Vasakronan i centrala Göteborg är 100 procent av undertaksplattorna återbrukade. Även WC-stolar, handfat och pentryn har en återbruksgrad på 100 procent, något som blir möjligt när alla i projektet samarbetar för att nå gemensamt satta klimatmål.

Fastigheten på Kronhusgatan 11–13 har haft många funktioner under årens lopp. I de äldsta delarna från mitten av 1700-talet låg ursprungligen ett bryggeri. Under 1800-talet byggdes fastigheten om till bostäder och på 1960-talet gjordes hela huset om till kontorslokaler. 

Vestias uppdrag är att bygga om och anpassa lokalerna till en utökning av NTI Gymnasiet Kronhus som finns i den intilliggande fastigheten. Skolan har idag plats för 400 elever och personal i sina befintliga lokaler på 2 300 kvm. Efter ombyggnationen får man tillgång till ytterligare 2 700 kvm. 

I projektet har vi tillsammans med beställare, samarbetspartners och underentreprenörer satt gemensamma mål för minskat klimatavtryck genom återbruk och minimerat avfall. Det material vi inte kan använda i de nya skollokalerna säljs via Klaravik Sverige för att återbrukas av andra.

Projektets uppskattade koldioxidpåverkan är 55 kg CO2e/m². Målet är att förbättra värdet med 5 kg CO2e/m² genom återbruk. Målsättningen genomsyrar alla delar i projektet och vi har identifierat ett antal produkter som är möjliga att återbruka till 100 procent. Det är undertaksplattor, glas- och träpartier utan ljudklassning, WC-stolar, handfat, vitvaror och pentryn. Andra produkter med hög återbruksgrad är exempelvis elstegar som återbrukas till 80 procent.

I projektet NTI gymnasiet Kronhus hjälper vi varandra att se möjligheterna med återbruk och uppmärksammar löpande de positiva effekterna för klimatet. Hög återbruksgrad och litet avfallsspill ställer stora krav på platsledningens flexibilitet och innovativa förmåga. Vi får vara beredda att gå utanför traditionella arbetssätt, skapa nya inköpsrutiner, lösa lagerhållning, hitta metoder för demontering, restaurering, och även ta hand om försäljning och leveranser av återbruksprodukter. 

Halvvägs in i projektet uppgår klimatbesparingen av det återbrukade materialet till 7 200 kg CO2e/m², vilket motsvarar en persons årliga klimatpåverkan i Sverige. Genom fortsatt samarbete för återbruk och minimerat avfall kommer vi att ha nått våra klimatmål när projektet är färdigställt.

Projektnamn: NTI Gymnasiet Kronhus

Vad: Ombyggnad av kontorslokaler till gymnasieskola

Beställare: Vasakronan

Byggstart: augusti 2023

Slutbesiktning: 25 juni 2024

Yta: 2700 m²

SE fler av våra projekt

Välplanerad tidplan och aktiv dialog
Ombyggnationen av Fässberg ingår i Program Lyftet.
Nya lokaler för Nordic Wellness
Norra Europas största förskola