Ytterbyskolan

Om- och tillbyggnad i etapper

I centrala Ytterby inleder vi under hösten 2023 om- och tillbyggnaden av Ytterbyskolan. Projektet genomför vi i partnering med Kungälvs kommun. Skolans äldsta del stod klar 1952 och sedan dess har skolan byggts till i omgångar, den senaste tillbyggnaden gjordes i början av 90-talet. Nu satsar Kungälvs kommun på en omfattande renovering, ombyggnad och tillbyggnad för att skapa inkluderande och effektiva lokaler som är anpassade för modern undervisning. Fokus ligger på tillgänglighet, säkerhet och NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Med ett växande invånarantal i kommunen behövs även ökat antal kvadratmeter. Projektet omfattar cirka 11 000 kvm.

Renoveringen och ombyggnaden kommer att ske etappvis. Berörda klasser flyttas temporärt till modulbyggnader på skolområdet. Vestia har stor erfarenhet av partnering i skolprojekt där verksamheten pågår under byggnationen. Personal och elever på Ytterbyskolan kan känna sig trygga med att alla kommer göra sitt yttersta för att störa så lite som möjligt. Med fokus på säkerhet och god arbetsmiljö kommer vi utöver tydlig skyltning och avspärrning ha en tät dialog med skolans representanter om logistik och kommande aktiviteter.

Idag går det ungefär 600 elever i årskurs 7-9 på Ytterbyskolan. När om- och tillbyggnaden är färdigställd vid årsskiftet 2025/2026 kommer skolan att ha plats för 720 elever.

Projektnamn: Ytterbyskolan

Arkitekt: D Office arkitekter

Beställare: Kungälvs kommun

Byggstart: december 2023

Yta: 11000 m²

SE fler av våra projekt

Välplanerad tidplan och aktiv dialog
Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg!
Renovering lyfter Hotel Riverton
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center