Kaj 16

Ett nytt landmärke i Lilla Bommen

På kajen vid Göta Älv, mellan Platinan och Hisingsbrons fäste, bygger vi Kaj 16  en sexton våningar hög byggnad där merparten är i trä. De nedersta våningarna innehåller handel, restauranger och service, resten av huset består av flexibla kontorsytor.​​​​​​​

Projektet är ett samarbete med vårt norska systerbolag HENT AS och genomförs i partnering med beställaren Vasakronan. Målsättningen är att minimera klimat- och miljöpåverkan och certifieras enligt LEED Platinum.

Kaj 16 är en viktig pusselbit i utvecklingen av Lilla Bommen och är en del av Göteborgs stora stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Älvstadens vision är att länka samman stadens centrala delar, möta vattnet, stärka den regionala kärnan och vara dynamisk, grön och inkluderande.

Projektnamn: Kaj 16

Vad: Nybyggnation kontor, handel, restauranger och service. Träbyggnad.

Arkitekt: Dorte Mandrup

Beställare: Vasakronan

Yta: 37500 m²

Bilder: TMRW

SE fler av våra projekt

Fem flerbostadshus i Fjällbo park i Utby
Ett nytt landmärke i Lilla Bommen
Nybyggnation av badanläggning i partnering med Mölndals stad
Utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB