Program Fyrklövern

Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg!

Det är visionen för Program Fyrklövern, ett strategiskt partneringprojekt mellan Vestia Construction Group och Stadsfastigheter, Göteborg stad. Programmet omfattar nybyggnation av fem förskolor i Göteborg och inleddes hösten 2019. Två förskolor färdigställdes sommaren 2021, Rörmyren 9 i Högsbo och Kanngjutaregatan 1 i Utby. 

Under våren 2023 färdigställdes de tre resterande förskolorna i programmet,  Ostindiegatan 24 i Majorna, Kullegatan 4 i Krokslätt och Långströmsgatan 34D i Svartedalen. Alla skolorna har byggts med liknande gestaltning, två våningar, sadeltak och träfasad. De har egna tillagningskök, sedumtak på återvinningshus och förråd samt solceller för elproduktion.

Partnering innebär att beställare och entreprenör bildar en gemensam organisation som arbetar mot gemensamt satta mål med en gemensam budget. I strategisk partnering samverkar man i en serie projekt.

Program Fyrklövern har varit ett angeläget projekt för både Vestia och Stadsfastigheter Göteborgs Stad. Strategisk partnering har gett positiva synergieffekter för alla förskolorna i programmet. Lärdomar fördes vidare mellan projekten och de ingående parterna blev alltmer samspelta, effektiva och snabba tillsammans. I och med partneringupplägget gavs utrymme för mer långsiktigt hållbara lösningar som påverkade projektets totalekonomi positivt. Resultatet blev mer samhällsnytta för pengarna.

Att utveckla inspirerande förskolor i Göteborg är en investering för framtiden.

Projektnamn: Program Fyrklövern

Vad: Fem förskolor i Göteborg

Beställare: Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg stad

Byggstart: oktober 2019

SE fler av våra projekt

Minimerat avfall i ombyggnadsprojekt
Kontor och produktionslokaler i Sävelunds industriområde
Kombinerad grundskola F-6 och äldreboende
Ett nytt landmärke i Lilla Bommen