Program Fyrklövern

Fem förskolor för framtiden

Inspirerande och trygga miljöer som bjuder in till utforskande, lek och kreativt skapande. Ett fint resultat av vårt samarbete med Stadsfastigheter Göteborgs Stad och fem nya förskolor för barn och personal i Göteborg.

Förskolorna är spridda över ett stort geografiskt område men har byggts enligt ett och samma grundkoncept i samarbetsformen strategisk partnering. För Vestia som totalentreprenör och Stadsfastigheter som byggherre innebär det att vi har skapat en gemensam organisation, med gemensamt satta mål och en gemensam budget. Strategisk partnering betyder att man samarbetar i en serie projekt, vilket ger många positiva  synergieffekter.

Förskolorna i Fyrklövern som är projektprogrammets samlingsnamn, har plats för 100–140 barn i fem, sex eller sju avdelningar på två våningsplan. Byggnaderna har träfasad och sadeltak med solceller för elproduktion. På de väl tilltagna gårdarna finns ytor för lek och grönska. Här kan barn och personal även odla egna grönsaker, bär och blommor. Förskolorna i Fyrklövern har egna tillagningskök. Interiören är ljus och harmonisk, och väl anpassad för verksamheten med ljuddämpande textilier, självstängande grindar och lättstädade ytor.

Vi inledde partneringen 2019 med att skapa en gemensam målbild och en övergripande plan för program Fyrklövern. Visionen ”Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg” har genomsyrat processen från start till mål. I juni 2023 slutbesiktigades den sista förskolan i programmet och vi kunde summera de positiva effekterna av en välfungerande strategisk partnering.

En konceptförskola innebar kortare projekteringstid och därmed ekonomiska fördelar. Erfarenheter fördes vidare mellan projekten och de ingående parterna blev alltmer samspelta, effektiva och snabba tillsammans. Vi kunde göra gemensamma inköp inom programmet, vilket gav större volymer och bättre priser. I och med partneringupplägget gavs utrymme för mer långsiktigt hållbara lösningar som påverkade projektets totalekonomi positivt. Det slutliga resultatet kan summeras till mer samhällsnytta för pengarna.

Att utveckla inspirerande förskolor i Göteborg är en investering för framtiden.

Projektnamn: Program Fyrklövern

Vad: Fem förskolor i Göteborg

Beställare: Stadsfastigheter, Göteborgs Stad

Byggstart: oktober 2019

SE fler av våra projekt

Ny fastighet åt Kungsbacka kommun
En del av program Fyrklövern i Majorna
Ett nytt kvarter i Selma Stad
Välplanerad tidplan och aktiv dialog