Förskola Kanngjutaregatan 1

Naturen som lärandemiljö

Projektnamn: Kanngjutaregatan 1

Arkitekt: Liljewall

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

Invigning: 1 juni 2021

Yta: 1400 m²

SE fler av våra projekt

Renovering och ombyggnation av äldreboende
I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus
Naturen som lärandemiljö
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center