Förskola Kanngjutaregatan 1

Naturen som lärandemiljö

Projektnamn: Kanngjutaregatan 1

Arkitekt: Liljewall

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

Invigning: 1 juni 2021

Yta: 1400 m²

SE fler av våra projekt

Utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB
Ombyggnadsprojekt med Swedavia
Löpande anpassningar för Hufvudstadens olika hyresgäster
Renovering och ombyggnation av äldreboende