Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden

I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här genomför Vestia Construction Group en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1918-1920 och renoveringen har gjorts varsamt för att återskapa och bibehålla de ursprungliga kvalitéerna.

Uppdraget har i första delprojektet omfattat utvändig renovering med ny tilläggsisolering, fasadputs och nya fönster samt invändig lokalanpassning av 4 500 kvm. Vestia fortsätter partneringsamarbetet med Castellum och anpassar ytterligare 3 200 kvm för en ny hyresgäst i samma byggnad.

Ombyggnationen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver av Swedish Green Building Council. För hyresgästerna innebär detta en hälsosam arbetsmiljö med sunda material, effektiv energianvändning och ett stort flöde av naturligt dagsljus.

Projektnamn: Gamlestaden 18

Vad: Exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning

Beställare: Castellum

Byggstart: januari 2021

Lokalanpassning: 4500 m² + 3200 m²

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Bilder: Castellum

SE fler av våra projekt

Ett lamellhus, ett punkthus, ett nytt samarbete
Ombyggnationen av Fässberg ingår i Program Lyftet.
I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center