Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden

I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här har Vestia genomfört en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1918-1920 och renoveringen har gjorts varsamt för att återskapa och bibehålla de ursprungliga kvalitéerna.

Uppdraget omfattade i första delprojektet utvändig renovering med ny tilläggsisolering, fasadputs och nya fönster samt invändig lokalanpassning av 4 500 kvm. I fas två fortsatte partneringsamarbetet med Castellum och vi anpassade ytterligare 3 200 kvm för en ny hyresgäst i samma byggnad.

Ombyggnationen har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver av Swedish Green Building Council. För hyresgästerna innebär detta en hälsosam arbetsmiljö med sunda material, effektiv energianvändning och ett stort flöde av naturligt dagsljus.

Projektnamn: Gamlestaden 18

Vad: Exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning

Beställare: Castellum

Byggstart: januari 2021

Lokalanpassning: 4500 m² + 3200 m²

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Bilder: Castellum

SE fler av våra projekt

Exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning
Löpande anpassningar för Hufvudstadens olika hyresgäster
Positiv projektkultur i Kviberg
Kontor och produktionslokaler i Sävelunds industriområde